Powered by:Proticaret
İŞ HUKUKU ESASLARI VE YARGITAY UYGULAMASI ZORUNLU ARABULUCULU
Ürün Detayı

İş Hukuku Esasları ve Yargıtay Uygulaması Zorunlu Arabuluculuk

MUSTAFA KILIÇOĞLU
 
175,00 TL
87,50 TL
Piyasa Fiyatı : 162,04 TL + KDV
Fiyatı : 81,02 TL + KDV
Kdv Dahil Fiyatı : 87,50 TL
Havale Fiyatı : 78,75 TL % 10,00  İndirim
Tek Çekim Fiyatı : 83,12 TL % 5,00  İndirim
Taksitli : 8,17 TL Taksit Sayısı  12
Adet:
Sepete Ekle
  • Hızlı Kargo
  • Yeni Ürün
Barkod          : 9786051682471 Yayın Tarihi : MART 2018 
Baskı Sayısı  : 1 Ebat             : 16 X 24
Sayfa Sayısı  : 750 Yayınevi      : Bilge
Kapak Türü   : Ciltli Dili               : Türkçe
Yazar             : Mustafa KILIÇOĞLU Yayın Yeri    : Ankara

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ VII

KISALTMALAR IX

İÇİNDEKİLER XI

KAYNAKÇA XLIII

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

§1. İŞ KANUNU’NUN AMACI VE KAPSAMI 1

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM (İş. K. m.1) 1

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 2

1. İş Kanununun Amacı 3

2. İş Kanunun Kapsamı 3

a. Yer olarak kapsamı 3

b. Kişi olarak kapsamı 3

3. Yargı Yolu Uyuşmazlıkları 4

a. Genel olarak 4

b. Rekabet yasağı sorunu 4

c. Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim üyeleri sorunu 5

4. Adli Yargıda Görev 6

5. Normların Öncelik - Sonralık İlişkisi 7

III. YARGITAYIN GÖRÜŞÜ 8

§2. İŞÇİ – İŞVEREN – İŞYERİ – ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN KAVRAMLARI 19

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM (İş. K. m.2) 19

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 24

1. İşçi Kavramı 24

A. İşçi - Memur Ayrımı 25

B. İşçi - Kapsamdışı Personel Ayrımı 25

2. İşveren 26

A. İşçi İşveren Niteliğinin Birleşmesi 26

B. Soyut İşveren-Somut İşveren Ayrımı 26

C. Örtünün Kaldırılması Teorisi 27

D. İşverenin Yönetim Hakkı 27

3. İşyeri 27

4. İşveren Vekili 28

5. Çırak ve Öğrenciler 29

6. Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi ve Muvazaa 29

A. Genel Anlatım 29

B. Muvazaa Sorunu 32

7. Kamu Kuruluşları Lehine Getirilen Ayrıcalıkların Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler Önünde Konumu Sorunu 34

8. Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Kuruluşlarca Yapılan İşçi Temini Sözleşmeleri Sorunu 34

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 36

§3. İŞYERİNİ BİLDİRME 49

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM (İş. K. m.3) 49

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 50

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 51

§4. İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAYACAĞI İŞLER VE İŞ İLİŞKİLERİ (İş. K. m.4) 51

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 51

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 52

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 53

§5. İŞ HUKUKUNDA EŞİT DAVRANMA İLKESİ 59

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 59

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 63

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 66

§6. İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ 78

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 78

II.  BİLİMSEL YAKLAŞIM 80

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 84

§7. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ 90

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 90

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 96

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 97

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİ, TÜRLERİ VE FESHİ

§8. İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 98

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 98

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 99

1. İş Sözleşmesi - İş İlişkisi Kavramları 99

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 101

§9. TARAFLARIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRÜNÜ VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİNİ BELİRLEME SERBESTİSİ 110

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 110

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 110

§10. SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞLERDEKİ İŞ SÖZLEŞMELERİ 111

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 111

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 111

§11. BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 112

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 112

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 114

1. Belirli Süreli Sözleşme Kavramı 114

2. Yargının Sözleşmenin Niteliğine Müdahale Sorunu 116

3. Asgari ve Azami Süreli İş Sözleşmeleri Sorunu 117

4. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Sona Ermesinin Kıdem Tazminatıyla İlişkisi Sorunu 117

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 118

§12. BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYIRIMIN SINIRLARI 128

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 128

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 129

§13. KISMÎ SÜRELİ VE TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 130

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 130

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 133

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 134

§14. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA 136

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 136

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 138

§15. DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 139

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 139

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 139

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 140

§16. TAKIM SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN İŞ SÖZLEŞMELERİ 140

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 140

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 141

§17. SÜRELİ FESİH 142

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 142

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 145

1. Süreli Fesih Hakkı Ve Hukuki Niteliği 145

2. Bildirim Süreleri 145

3. Süreli Fesih Hakkının Kullanılması 146

4. Bildirim Süresini Engelleyen Haller - Askı Süresi 147

5. Peşin Ödeme Yoluyla Fesih 148

6. Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması - Kötüniyet Tazminatı 148

III. FESİH İRADESİNİN YORUMU 148

1. İrade Beyanı 148

2. İrade Beyanının Yorumu 149

A. Genel Olarak 149

B. Güven İlkesi 150

3. İhbar Sürelerinin Aşırı Ölçüde Belirlenmesi 151

IV. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 152

§18. FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI 165

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 165

1. İşçiye İlişkin Geçerli Fesih Sebepleri 166

A. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Sebepler 166

B. İşçinin Davranışından Kaynaklanan Geçerli Fesih Sebepleri 167

C. İşçiye İlişkin Geçerli Fesih Sebebinin Sınırları 167

2. İşletme/İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Fesih Sebepleri 168

A. İşyeri Dışından Kaynaklanan Geçerli Fesih Sebepleri 168

B. İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Fesih Sebepleri 168

C. İşletme/İşyerinin Veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Fesih Sebeplerinin Sınırları 168

3. Maddenin Kıdem Süresi Açısından Kapsamı 169

A. Genel Olarak 169

4. Fesih İçin Geçerli Sebep Oluşturmayan Sebepler 169

5. Maddenin İşçi Sayısı Açısından Kapsamı 171

6. Maddenin İşçi Niteliği Açısından Kapsamı 171

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 172

1. Ön Koşullar 172

A. Kişiler Ve Yer Açısından 172

B. Süre/Kıdem - Belirsiz Süreli Çalışma 175

2. Geçerli Fesih Sebepleri İle Haklı Fesih Sebepleri Ayrımı 176

3. Geçerli Fesih Sebeplerine Egemen Olan İlkeler (Alman Hukukunda) 178

A. Ölçülük İlkesi 178

a- Gereklilik İlkesi 178

b- Menfaatlerin Tartılıp Değerlendirilmesi İlkesi 178

c- Oranlılık İlkesi 179

B. Fesih Anında Varolan Sebeplerin İleriye Yönelik Sonuç Doğurması 179

C. “Ultima - Ratio İlkesi” - Feshin Son Çare Olması 180

4. Geçerli Fesih Sebepleri 181

A. İşçiye İlişkin Sebepler 181

a) İşçinin yeterliliğinden doğan sebepler 181

b) İşçinin davranışından doğan sebepler 183

c) Gerekli ölçüt arayışı sorunu 188

d) Dürüstlük kuralı ve güven ilkesi 188

B. İşletmenin, İşyerinin Veya İşin Gereklerinden Doğan Geçerli Fesih Sebepleri ve İşletmesel Karar (m.18/f.1) 189

a) İşyeri dışından doğan sebepler 191

b) İşyeri içinden doğan sebepler 192

5. İş Sözleşmesi Feshedilecek İşçinin Seçimi ve Fesihin Yapılma Zamanı 194

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 196

§19. SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USUL 218

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 218

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 219

1. Kapsamı 219

2. Yazılılık 219

3. Fesih Sebebinin Açık Ve Kesin Belirtme Yükümlülüğü 220

A. Genel Olarak 220

B. Fesih Sebebini Belirtmede Ölçüt Sorunu 220

4. İşçinin Davranışı Ve Verimi Nedeniyle Fesihlerde Savunması Alınması Yükümlülüğü 221

5. Bu Kanunun 25/II’de Belirtilen Durumlarda İşçinin Savunması Alınmaması Serbestisi 221

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 221

§20. İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ 222

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 222

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 224

1. İş Mahkemesi Veya Özel Hakeme Başvuru 224

2. Dava Açma Süresi 226

3. Kanıt (ispat) Yükü 226

4. Yargılama Usulü 227

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 227

§21. GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI 230

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 230

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 233

1. Feshin Geçersizliği Kararı 233

2. İşverenin İşçiyi İşe Başlatması Ve Buna Bağlanan Sonuçlar 233

A. Ön Koşul: İşçinin İşverene Başvurusu 233

B. İşe Başlatmanın Sonuçları 234

C. İşçinin Boşta Kaldığı Sürede Başka İşte Çalışması 234

D. İşçinin Mahkeme - Özel Hakem Kararından Önce İşverenin İşçiyi İşe Çağırması 235

3. İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması Ve Buna Bağlı Sonuçlar 235

4. Boşta Kalan En Çok Dört Aylık Sürenin Kıdeme Yansıması 236

5. Maddenin Hukuki Niteliği 236

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 237

§22. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 251

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 251

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 252

1. Kavram ve Öğelerine Yönelik 252

2. Denetimine Yönelik 254

3. Yirmiikinci Maddenin Uygulama Alanına İlişkin Eleştiriler 255

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 256

§23. YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU 264

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 264

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 265

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 265

§24. İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI 267

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 267

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 272

1. Sağlık Sebepleri Sonucu İşçinin Derhal Fesih Hakkı (m. 24/I) 272

A. İş Sözleşmesinin Konusu Olan İşin Yapılması İşin Niteliğinden Doğan Bir Sebeple İşçinin Sağlığı Veya Yaşayışı İçin Tehlikeli Olursa (24/I.a) 272

B. İşçinin Sürekli Olarak Yakından Ve Doğrudan Buluşup Görüştüğü İşveren Yahut Başka Bir İşçi Bulaşıcı Veya İşçinin İşi İle Bağdaşmayan Bir Hastalığa Tutulması (m. 24/I.b) 273

2. Ahlak Ve İyi niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri (m. 23/II) 274

A. İşveren İş Sözleşmesi Yapıldığı Sırada Bu Sözleşmenin Esaslı Noktalarından Biri Hakkında Yanlış Vasıflar Veya Şartlar Göstermek Yahut Gerçeğe Uygun Olmayan Bilgiler Vermek Veya Sözler Söylemek Suretiyle İşçiyi Yanıltması (m. 24/II.a) 274

B. İşveren İşçinin Veya Ailesi Üyelerinden Birinin Şeref Ve Namusuna Dokunacak Şekilde Sözler Söyler, Davranışlarda Bulunursa Veya İşçiye Cinsel Tacizde Bulunursa (m. 24/II.b) 275

C. İşveren İşçiye Veya Ailesi Üyelerinden Birine Karşı Sataşmada Bulunur Veya Gözdağı Verirse, Yahut İşçiyi Veya Ailesi Üyelerinden Birini Kanuna Karşı Davranışa Özendirir, Kışkırtır, Sürükler, Yahut İşçiye Ve Ailesi Üyelerinden Birine Karşı Hapsi Gerektiren Bir Suç İşlerse Yahut İşçi Hakkında Şeref Ve Haysiyet Kırıcı Asılsız Ağır İsnad Veya İthamlarda Bulunursa (m 24/II.c) 277

D. İşçinin Diğer Bir İşçi Veya Üçüncü Kişiler Tarafından İşyerinde Cinsel Tacize Uğraması Ve İşverene Bildirmesine Rağmen Gerekli Önlemler Alınmazsa 278

E. İşveren Tarafından İşçinin Ücreti Kanun Hükümleri Veya Sözleşme Koşullarına Uygun Olarak Hesap Edilmez Veya Ödenmesi 279

F. Ücretin Parça Başına Veya İş Tutarı Üzerinden Ödenmesi Kararlaştırılıp Da İşveren Tarafından İşçiye Yapabileceği Sayı Ve Tutardan Az İş Verildiği Durumlarda, Aradaki Ücret Farkı Zaman Esasına Göre Ödenerek İşçinin Eksik Aldığı Ücret Karşılanmazsa, Yahut Çalışma Şartları Uygulanmazsa (m. 24/II.f) 280

3. Zorlayıcı Sebepler (m. 24/111) 280

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 281

§25. İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI 287

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 287

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 300

1. Sağlık Sebepleri (m. 25 /I) 301

A. İşçinin Kendi Kastından Veya Derli Toplu Olmayan Yaşayışından Yahut İçkiye Düşkünlüğünden Doğacak Bir Hastalığa Veya Sakatlığa Uğraması Halinde, Bu Sebeple Doğacak Devamsızlığın Ardı Ardına Üç İş Günü Veya Bir Ayda Beş İş Gününden Fazla Sürmesi (m. 25 /I.a). 301

A/1. İşçinin Tutulduğu Hastalığın Tedavi Edilmeyecek Nitelikte Olduğu Ve İşyerinde Çalışmasında Sakınca Bulunduğunun Sağlık Kurulunca Saptanması Durumu 301

A/2. (a) Alt Bendinde Sayılan Sebepler Dışında İşçinin Hastalık, Kaza, Doğum Ve Gebelik Gibi Hallerde İşveren İçin İş Sözleşmesini Bildirimsiz Fesih Hakkı(m 25/I.b.2) 302

2. Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri 302

A. İş Sözleşmesinin Yapıldığı Sırada Bu Sözleşmenin Esaslı Noktalarından Biri İçin Gerekli Vasıflar Veya Koşullar Kendisinde Bulunmadığı Halde Bunların Kendisinde Bulunduğunu İleri Sürerek, Yahut Gerçeğe Uygun Olmayan Bilgiler Veya Sözler Söyleyerek İşçinin İşvereni Yanıltması (m. 25/II.a) 302

B. İşçinin, İşveren Yahut Bunların Aile Üyelerinden Birinin Şeref Ve Namusuna Dokunacak Sözler Sarfetmesi Veya Davranışlarda Bulunması, Yahut İşveren Hakkında Şeref Ve Haysiyet Kırıcı Asılsız İhbar Ve İsnadlarda Bulunması (m. 25/II.b) 303

a. Genel olarak 303

b. Eylemin ağırlığının geçerli feshi gerektirmesi sorunu 304

C. İşçinin İşverenin Başka Bir İşçisine Cinsel Tacizde Bulunması (m. 25/II.c) 304

D. İşçinin İşverene Yahut Onun Ailesi Üyelerinden Birine Yahut İşverenin Başka İşçisine Sataşma Veya 84. Maddeye Aykırı Hareket Etmesi (m. 25/II.d) 304

E. İşçinin, İşverenin Güvenini Kötüye Kullanmak, Hırsızlık Yapmak, İşverenin Meslek Sırlarını Ortaya Atmak Gibi Doğruluk Ve Bağlılığa Uymayan Davranışlarda Bulunmak (m. 25/II.e) 305

a. Genel Olarak 305

b. Rekabet Yasağı 306

aa. Kavramsal Yaklaşım (TBK. m. 444) 306

c. İş Sırrının Korunması 307

aa. Normatif Yaklaşım 308

aaa. Rekabet yasağının koşulları 308

bbb. Rekabet yasağının sınırları 309

ccc. Rekabet yasağına aykırı davranışın sonuçları 309

ddd. Rekabet yasağının sona ermesi 310

F. İşçinin İşyerinde Yedi Günden Fazla Hapisle Cezalandırılan Ve Cezası Ertelenmeyen Bir Suç İşlemesi (m. 25/Il.f) 310

G. İşçinin İşverenden İzin Almaksızın Veya Haklı Bir Sebebe Dayanmaksızın Ardı Ardına İki İşgünü Veya Bir Ay İçinde İki Defa Herhangi Bir Tatil Gününde Sonraki İş Günü, Yahut Bir Ayda Üç İş Günü İşine Devam Etmemesi (m. 25/II.g) 311

a. Genel olarak 311

b. Devamlılık ile değişiklik feshinin karşılaştırılması 312

H. İşçinin Yapmakla Ödevli Bulunduğu Görevleri Kendisine Hatırlatıldığı Halde Yapmamakta Israr Etmesi (m. 25/II.h) 312

a. Genel olarak 312

b. İşi yapmamanın niteliğinin geçerli fesih ile ilişkisi sorunu 313

I. İşçinin Kendi İsteği Veya Savunması Yüzünden İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi, İşyerinin Malı Olan Veya Malı Olmayıp Da Eli Altında Bulunan Makineleri, Tesisatı Veya Başka Eşya Ve Modelleri Otuz Günlük Ücretinin Tutarıyla Ödeyemeyecek Derecede Hasara Ve Kayba Uğraması (m. 25/II.ı) 313

a. Genel olarak 313

b. Tehlike ve zarar kavramlarının farklılığı sorunu 314

3. Zorlayıcı Sebepler (m. 25/III) 315

4. İşçinin Gözaltına Alınması Veya Tutuklanması Halinde Devamsızlığın Bu Kanunun 17. Maddedeki Bildirim Süresini Aşması (m. 25/IV) 315

5. Feshin m. 25’in I, II, III, B Bentlerinde Öngörülen Sebeplere Uygun Olmadığı İddiasındaki İşçinin Bu Kanunun 18, 20, 21. Madde Hükümleri Çerçevesinde Yargı Yoluna Başvurma Hakkı (m. 25/f, son) 316

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 316

§26. İŞÇİ VE İŞVERENİN DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ 334

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 334

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 336

1. Genel Bilgiler 336

2. Öğrenme 336

3. Fesih Süreleri 336

4. Tazminat Hakkı (m. 26/f. 2) 337

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 337

§27. İŞÇİNİN YENİ İŞ ARAMA İZNİ 345

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 345

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 347

1. Hükmün Uygulama Alanı 347

2. Hukuki Niteliği 347

3. İzin Süresi ve Koşulları 347

4. Yaptırım 348

A. İşveren Açısından 348

B. İşçi Açısından 348

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 349

§28. ÇALIŞMA BELGESİ 350

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 350

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 351

1. Kavram Ve Hukuki Niteliği 351

2. Çalışma Belgesi Yerilmesi Yükümlülüğünün Zamanı Ve Yükümlülüğün Sona Ermesi 352

3. Yaptırımları 352

§29. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA 353

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 353

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 357

1. Kavram ve Hukuki Niteliği 357

2. Bildirim Yükümlülüğü ve İçeriği 358

3. Toplu İşçi Çıkarma Bildiriminin Doğurduğu Hükümler/Sonuçları 359

4. Toplu İşçi Çıkarma Usulüne Uymamanın Sonuçları 359

5. İşyerinin Kapatılmasında Yeniden İşe Alma 360

6. Toplu İşçi Çıkarma Hükümlerinin Ayrışık Hali: Mevsim Ve Kampanya İşlerinde Çalışan İşçiler 360

7. Yargı Yolu 361

§30. İŞVERENİN ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU 361

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 361

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 364

1. Normatif Dayanakları Ve Hukuki Niteliği 364

2. Analitik Yaklaşım 365

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 366

§31. İŞÇİNİN ASKERLİK VE KANUNDAN DOĞAN ÇALIŞMASI 369

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 369

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 371

1. Kavram Ve Hukuki Niteliği 371

2. Analitik Yaklaşım 371

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 372

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜCRET

§32. İŞÇİYE ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİ 373

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 373

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 376

1. Ücretin İş Hukukundaki Yeri Ve Önemi 376

2. İş Hukuku Kapsamında Ücretin Öğeleri 377

3. Ücret Ödenme Yeri 378

4. Ücret Ödeme Zamanı 378

5. Ücretin Kime Ödeneceği Sorunu 379

6. Yabancı Paranın Ancak Türk Parası Olarak Ödenmesinin Buyuruculuğu 379

7. Ücretin Bono, Kuponla Veya Benzer Şeyle Ödeme Yasağı 379

8. Dar/Genel Anlamda Ücret 380

9. Geniş Anlamda Ücret Ve Ücret Ekleri 380

A. İkramiye 380

B. Prim 381

C. Bahşiş 382

D. Komisyon (Provizyon) 382

E. Kârdan Pay Alma 382

F. Zamanaşımı 383

G. Ücret - Tazminat Ayrımı 383

H. Brüt Ücret - Net Ücret Ayrımı 383

10. Basın İş Kanununa Göre Ücret 383

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 384

§33. İŞÇİ ÜCRETİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ 396

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 396

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 399

1. Defi mi? Alacaklı Temerrüdü mü? Sorunu 399

2. Zorlayıcı Neden (Mücbir Sebep) 400

3. Süre 400

4. Grev Olarak Nitelendirilmeme Olgusu 400

5. Yaptırımı 401

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 401

§34. ÜCRETİN SAKLI KISMI 402

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 402

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 403

1. Haciz Edilemezlik - Devir ve Takas Olunmazlık 403

2. Ücretin Takası 403

3. İşveren İflası Veya Haczi Halinde Ücret Alacağına İmtiyazlı Konum Tanınması 404

§35. KAMU MAKAMLARININ VE ASIL İŞVERENLERİN HAKEDİŞLERİNDEN ÜCRETİ KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 404

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 404

II. HÜKMÜN BİLİMSEL ANALİTİĞİ – YORUMU – SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ 407

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 407

§36. İŞVERENİN İŞÇİYE VERMEK ZORUNDA OLDUĞU ÜCRET HESAP PUSULASI 407

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 407

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 408

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 409

§37. ÜCRET KESME CEZASI 415

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 415

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 417

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 417

§38. ASGARİ ÜCRET 417

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 417

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 419

1. Kavram Ve Hukuki Niteliği 419

2. Asgari Ücretin Öğeleri 419

3. Asgari Ücretin Miktar Olarak Özellikleri 419

§39. YARIM ÜCRET 420

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 420

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 420

§40. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 421

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 421

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 425

1. Fazla Çalışma 425

A. Fazla Çalışma Kavramı ve Hukuki Niteliği 425

B. Fazla Çalışmanın Uygulama Esasları 426

2. Fazla Süreli Çalışma 427

A. Fazla Süreli Çalışma Kavramı Ve Hukuki Niteliği 427

B. Fazla Süreli Çalışmanın Uygulama Esasları 427

3. Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti 427

4. Serbest Zaman 428

5. Fazla Çalışma Süresi İle Fazla Süreli Çalışma Sınırları 429

A. İşçiye İlişkin Sınırlamalar 429

B. Sözleşme Türüne Ve İşyerine İlişkin Sınırlamalar 430

C. Süreye İlişkin Sınırlamalar 430

6. Üst Yöneticilerin Fazla Çalışma İddiası Sorunu 430

7. Tır Şoförlerinin Fazla Çalışma Sorunu 432

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 433

§41. ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMA 441

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 441

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 443

1. Kavram Ve Hukuki Niteliği 443

2. Zorunlu Nedenle Fazla Çalışmanın Sınırları 443

3. Zorunlu Nedenle Fazla Çalışma Ücreti 443

§42. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA 443

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 443

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 444

1. Kavram Ve Hukuki Niteliği 444

2. Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışmanın Sınırları 444

3. Olağanüstü Hallerde Ücret 444

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 444

§43. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA 445

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 445

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 446

1. Kavram Ve Hukuki Niteliği 446

2. Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışmanın Sınırları 447

3. Ücret Uygulaması 447

§44. SAKLI HAKLAR 447

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 447

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 448

§45. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 448

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 448

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 450

1. Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanma Koşulları 450

2. Hafta Tatili Ücreti 451

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 452

§46. GENEL TATİL ÜCRETİ 457

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 457

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 457

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 458

§47. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK 460

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 460

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 460

§48. ÜCRET ŞEKİLLERİNE GÖRE TATİL ÜCRETİ 461

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 461

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 462

1. Kavram ve Hukuki Niteliği 462

2. Zamana Göre Ücret 462

3. Parça Başına Ücret/Verime Göre Ücret/Akort Ücret 463

4. Götürü Ücret 463

5. Yüzde Usulü Ücret 464

6. Tatil Ücretinde Ayrık Durum - Aylık Ücretli İşçiler 464

§49. TATİL ÜCRETİNE GİRMEYEN KISIMLAR 464

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 464

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 465

§50. YÜZDELERİN ÖDENMESİ 465

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 465

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 466

1. Kavram Ve Hukuki Niteliği 466

2. Uygulama Şekli 467

§51. YÜZDELERİN BELGELENMESİ 467

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 467

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 468

§52. YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ 468

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 468

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 470

1. Yıllık Ücretli İzin Hakkı Kavramı Ve Hukuki Niteliği 470

2. Yıllık Ücretli İzin Hakkının Sınırları 470

A. Yıllık Ücretli İzin Hakkından Vazgeçilemeyeceği (m. 53/f.2) 470

B. Çalışma Türünden Doğan Sınırlamalar 471

C. Süreye İlişkin Sınırlamalar 471

D. Kişiliğe İlişkin Sınırlamalar/Özel Olarak Korunma 471

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 471

§53. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA VE İZNİ KULLANMA DÖNEMİ 473

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 473

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 475

1. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma İçin Gerekli Sürenin Hesabına İlişkin Sınırlamalar 475

A. Yer Olarak Sınırlama 475

B. Hizmet Süresinin Başlangıç Yönüyle Sınırlama 475

C. Hizmetin Niteliğine İlişkin Sınırlama 476

D. Hizmetin Sonuna İlişkin Sınırlama 476

2. Yıllık Ücretli İzin Hakkın Kullanımına İlişkin Sınırlamalar 476

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 476

§54. YILLIK İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER 478

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 478

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 480

§55. YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI 481

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 481

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 483

1. Yıllık Ücretli İzin Uygulanması Kavramı Ve Hukuki Niteliği 483

2. Yıllık Ücretli İzin Uygulanmasına Egemen Olan İlkeler 483

A. Bölünmezlik Ve Süreklilik İlkesi 483

B. İşveren Tarafından Yıl İçinde Verilmiş Diğer Ücretli Ve Ücretsiz İzinler Veya Dinlenme Ve Hastalık İzinlerin Yıllık Ücretli İzinden İndirilmezliği İlkesi (m. 56/f.4). 483

C. Tatil Günleri İle Yıllık Ücretli İzin Sürelerinin İç İçe Giremeyeceği İlkesi (m. 56/f.5). 484

D. İşverenin Yolda Geçen Günlere İlişkin İzin Verme Zorunluluğu (m. 56/f.6). 484

E. Yıllık İzin Süresinin Grev Ve Lokavta Rastlaması Durumu 484

F. Alt İşveren İşçileri İçin Getirilen Yenilikler 484

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 485

§56. YILLIK İZİN ÜCRETİ 485

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 485

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 486

1. Yıllık İzin Ücreti Kavramı Ve Hukuki Niteliği 486

2. Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi 486

3. Yıllık İzin Ücretinin Hesabı 487

§57. İZİNDE ÇALIŞMA YASAĞI 487

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 487

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 488

§58. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDE İZİN ÜCRETİ 488

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 488

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 489

1. Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti Kavramı Ve Hukuki Niteliği 489

2. Ücret 490

3. Borçlusu 490

4. Yıllık Ücretli İzin Alacaklısı 490

5. İspat Yükümlülüğü 490

6. Zamanaşımı 490

7. Yıllık Ücretli İzin Süresinin Bildirim Süresiyle Zorunlu Yeni İş Arama İzniyle İç İçe Giremeyeceği (m. 59/son). 491

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 491

§59. İZİNLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 495

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 495

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 496

§60. SİGORTA PRİMLERİ 496

YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 496

§61. ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILAMAYACAK HALLER 496

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 496

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 497

1. Kavram Ve Hukuki Niteliği 497

2. Uygulama Şekli 498

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 498

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞİN DÜZENLENMESİ

§62. ÇALIŞMA SÜRESİ 500

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 500

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 504

1. Çalışma Süresi Kavramı Ve Hukuki Niteliği 504

2. Çalışma Süresine Egemen Olan İlkeler 505

A. Günlük Çalışma Sürenin Sınırlandırılması 506

B. Yoğunlaştırılmış İş Haftası 506

C. Denkleştirme Süresi 507

a) Genel Uygulaması 507

b) Denkleştirme Sürenin Ayrıklığı - Diğer Sürelerle İç İçe Girmemesi Gerekliliği 508

c) Denkleştirme Süresi İçerisinde Boş Zaman Süresini Belirleme Yetkisi 508

D. Yer Altı Maden İşçilerinin Çalışma Süresi 509

3. Yönetmelikler 509

4. Kısa Çalışma 509

A. Hükmün Doğru Dinamikleri 509

B. Hükmün Analitiği - Yorumu - Sorunların Çözümü 509

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 513

§63. TELAFİ ÇALIŞMASI 516

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 516

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 518

1. Telafi Çalışması Kavramı Ve Hukuki Niteliği 518

2. Telafi Çalışması İçin Gerekli Nedenler 518

A. Zorunlu Nedenle İşin Durması (m. 64/f.1). 518

B. Ulusal Bayram Ve Genel Tatillerden Önce Veya Sonra İşyerinin Tatil Edilmesi (m. 64/f.1). 518

C. İşyerinde Normal Çalışma Sürelerinin Önemli Ölçüde Altında Çalışması Veya Tamamen Tatil Edilmesi (m. 64/f.1). 518

D. İşçinin İsteği Üzerine Kendisine İzin Verilmesi (m. 64/f.1). 519

3. Telafi Çalışması Uygulaması/Sınırlaması 519

§64. ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER 519

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 519

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 522

1. Çalışma Süresinden Sayılan Haller Kavramı Ve Hukuki Niteliği 522

2. Çalışma Süresinden Sayılan Günlük Süreler 522

§65. GÜNLÜK ÇALIŞMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ 523

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 523

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 524

§66. ARA DİNLENMESİ 524

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 524

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 525

1. “Ara Dinlenmesi” Kavramı Ve Hukuki Niteliği 525

2. Ara Dinlenmesi Uygulaması 526

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 527

§67. GECE SÜRESİ VE GECE ÇALIŞMALARI 529

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 529

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 532

1. “Gece Süresi” ve “Gece Çalışmaları” Kavramları Ve Hukuki Niteliği 532

2. Gece Süresi Ve Gece Çalışmalarına İlişkin Sınırlamalar 533

III. YARGITAYIN GÖRÜŞÜ 534

§68. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ 536

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 536

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 538

1. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Kavramı Ve Hukuki Niteliği 538

2. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Uygulaması 538

§69. ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMA YASAĞI 538

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 538

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 542

§70. YER VE SU ALTINDA ÇALIŞTIRMA YASAĞI 543

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 543

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 543

§71. GECE ÇALIŞTIRMA YASAĞI 544

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 544

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 544

§72. ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ 544

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 544

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 546

§73. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 547

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 547

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 547

§74. YÖNETMELİKLER 547

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 547

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 549

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

§75. İŞVERENLERİN VE İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 550

I. BEDENSEL ZARAR KAVRAMI 550

1. İsviçre Hukukunda Bedensel Zarar Kavramı 550

2. Türk Hukukunda Bedensel Zararlara Genel Bakış 552

3. Türk Hukukunda Bedensel Zararlara Normatif Yaklaşım 552

a) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Bedensel Zarar 552

b) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Bedensel Zarar 553

c) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Bedensel Zarar 561

4. Kanunların Uygulanma Alanlarının Bedensel Zarar Kavramına Etkisi-Metodoloji 561

5. Klasik Bedensel Zarar Türleri ve Ölçümlenmesi 562

a) Tedavi Giderleri 562

b) İş Kazası 562

aa) İş Kazası Tanımı 562

bb) İş kazasının tespit davası 563

c) Meslek hastalığı 564

aa) Meslek hastalığının tanımı 564

bb) İş göremezlik oranın tespiti 564

d) Ölüm olayları 564

aa) Genel 564

bb) Ölüm giderleri 565

cc) Destekten Yoksun Kalma Zararı 565

e) Manevi zarar 565

6. İşyerinde Psikolojik Taciz Sonucu Oluşan Zarar (Mobbing) 566

7. Sonuç 567

8. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kavramı Ve Hukuki Niteliği 567

9. İşveren Yükümlülüğünden Doğan Tazminat Olayları 572

A. Cismani Zarar Kavramı 572

B. Tazminat Davalarının Genel Koşulları 573

a) Zarar 573

b) Hukuka aykırılık 573

c) Nedensellik bağı (İlliyet bağı) 574

C. Tazminat Hesapları 574

a) Genel Olarak 574

b) Hesap Devreleri 575

c) Faiz 575

D. Manevi Tazminat 576

E. Zamanaşımı Ve Zamanaşımı Başlangıcı 576

II. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 576

1. İş Kazalarına İlişkin Yargıtay Kararları ve Eleştirisi 576

2. Meslek Hastalığına İlişkin Yargıtay Kararları ve Eleştirisi 592

3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatına İlişkin Yargıtay Kararları ve Eleştirisi 594

4. Manevi Tazminata İlişkin Yargıtay Kararları ve Eleştirisi 604

5. Rücuya İlişkin Yargıtay Kararları ve Eleştirisi 608

ALTINCI BÖLÜM

KIDEM TAZMİNATI

§76. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDE KIDEM TAZMİNATI 611

I. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI 611

1. İş Sözleşmesine Göre Çalışan İşçi Olması 611

2. İş Sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanunun 25/II (e İş K. 17) Numaralı Bendinde Gösterilen Sebepler Dışında Sona Ermesi (m. 14/f.1, 1) 611

3. İş Sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunun 24 (e İş K. m. 16) Maddesine Göre İşçinin Fesh Etmesi 611

4. En Az Bir Yıl Çalışmış Olma Koşuluyla 4857 sayılı Kanun 18. Maddesinde Belirtilen Geçerli Sebeple Fesih Olunması 611

5. Muvazzaf Askerlik Hizmeti Sebebiyle (m. 14/f.1, 3) 612

6. İşçinin Bağlı Bulundukları Kanunla Kurulu Kurum ve Sendikalardan Yaşlılık Emeklilik veya Malulluk Aylığı Yahut Toptan Ödeme Almak Amacıyla Ayrılması (m. 14/f.1, 4) 612

7. Sigortalılık ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama (m. 14/f.1, 5) 612

a) Genel olarak 612

b) Prim günü tamamlama ve dürüstlük kuralı 612

8. Kadın İşçinin Evlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde İş Sözleşmesini Kendi Arzusu ile Sona Erdirmesi (m. 14/f.II). 613

9. İşçinin Ölümü (m. 14/f.2) 613

10. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Kıdem Tazminatı 614

II. KIDEM TAZMİNATININ HESABI 614

1. Kıdem Süresinin Hesabı 614

A. Kıdem Süresinin Başlangıcı 614

B. Kıdem Süresinin Sonu 615

C. Kıdem Süresi İçerisinde Oluşan Hukuki Eylem veya İşlemlerin Kıdem Süresine Etkisi 615

a. Askı halinin kıdeme etkisi 615

b. Özel sektörde aynı işverene bağlı olarak aralıklı çalışmanın kıdem süresine etkisi 615

c. İşyerinin devri halinde kıdem süresi 617

d. Geçici iş ilişkisinde kıdem süresi 617

e. Mevsimlik ya da kampanya çalışmalarda kıdem süresi 617

f. Kısmi süreli çalışmalarda kıdem süresi 618

g. Kamuda çalışan işçilerde kıdem süresi 618

h. Muvazzaf askerlikte geçen süre 619

2. Kıdem Tazminatı Miktarının Hesabı 619

A. Normatif Düzenleme 619

B. İçtihatla Oluşturulan Esaslar 620

a. Son ücret kavramı 620

b. Ücret ekleri kavramı 620

3. Zamanaşımı 620

III. ÖLÜM TAZMİNATI 620

IV. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 621

§77. BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI 630

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 630

a) Bendi 630

b) Bendi 630

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 632

1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 62. Maddesinin Birinci Fıkrasının (e) Bendi Kapsamında Alt İşverenler Tarafından Çalıştırılan İşçilerin Kıdem Tazminatı 632

A. Alt İşverenlerin Değişip Değişmediğine veya Kuruluşuna Ait İşyerlerinde Çalışanlar (m.112/f.2-a) 632

a. Öğeleri 632

b. Kıdem tazminatına esas alınacak süre 632

c. Kıdem tazminatını ödeme yükümlülüğü 632

B. Aynı Alt İşveren Tarafından ve Aynı İş Sözleşmesi Çerçevesinde Farklı Kamu Kurum veya Kuruluşunda Çalışma 632

a. Öğeleri 632

b. Kıdem tazminatına esas alınacak süre 633

c. Kıdem tazminatını ödeme yükümlülüğü 633

2. İşçinin Alt İşvereni Tarafından 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunan İdarelere Alt İşyerleri Dışında Bir İşyerinde Çalışanların Kıdem Tazminatları (İş K. m.112/f.3) 634

A. Öğreti ve Kıdeme Esas Alınacak Süre 634

a. Öğeleri 634

b. Kıdem tazminatına esas alınacak süre 634

B. Kıdem Tazminatını Ödeme Yükümlülüğü ve Hesaplaması 634

a. Ödeme yükümlülüğü 634

b. Yapılacak ödemenin hesabı 635

aa. Güncelleme yoluyla hesaplama 635

bb. Fark kıdem tazminatı farkından alt işverenin sorumluluğu ve hesabı 635

3. Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İşçiye Ödedikleri Kıdem Tazminatında Rücu 635

A. Genel İlke 635

B. Ayrık Durum 636

İKİNCİ KISIM

ZORUNLU ARABULUCUK

BİRİNCİ BÖLÜM

ARABULUCULUK KAVRAMINA GENEL BAKIŞ

§78. NORMATİF DAYANAKLARI VE ARABULUCULUĞA HAZIRLIK 637

I. GENEL OLARAK ARABULUCULUK 637

1. Uluslararası Dayanakları 637

2. Arabuluculuğa Hazırlık 638

II. KARAR AĞACI ANALİZİ 638

1. Karar Ağacının İncelenmesi 638

2. Karar Ağacının Şematize Edilmiş Hali 639

III. ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI 639

İKİNCİ BÖLÜM

ZORUNLU ARABULUCULUK UYGULAMASI

§79. KAPSAM 640

I. ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMI VE USULÜ İŞLEMLER 640

1. Arabuluculuğun Uygulama Alanı ve Hazırlık İşlemleri 640

A. Genel Olarak 640

B. Konu Olarak Kapsamı 640

C. Kanun Olarak Kapsamı 640

D. Ayrık Haller 641

E. Zorunlu Arabuluculuğun Kişi ve Konu Olarak Uygulanmasında Ölçüt Arayışı 641

2. Arabuluculuk Yapılanma Süreci 642

A. Arabuluculuk Büroları 642

B. Başvuru 642

C. Arabuluculuğun Seçimi 642

D. İletişim Bilgisi Verme Zorunluluğu 643

E. Uyuşmazlığın Görevlendirilen Arabulucuya Aktarılması Süreci 643

3. Arabuluculukta Usül 644

A. Arabulucuyu Görevlendiren Büronun Yetkili Olup Olmadığının Denetlenmesi Usulü 644

a. Yetki itirazı usulü 644

b. Yetki itirazının reddi 644

c. Yetki itirazının kabulü 644

B. Arabuluculuk Sürecinin Süresi 644

4. Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi ve Yaptırımı 645

A. Sona Erme Sebepleri (m3/f11) 645

B. Taraflardan Birinin Geçerli Bir Mazaret Göstermeksizin İlk Toplantıya Katılmaması (m3/f12) 645

C. Tarafların Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda Anlaşmaları (m3/f13) 646

D. Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda Tarafların Anlaşamaması (m3/f14) 646

5. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Varlığı Halinde İşe İade Talebiyle Arabulucuya Başvurulması (m3/f15) 647

6. Zaruri Giderlerin Karşılanması (m3/f16) 647

7. Zamanaşımının Durması (m3/f16) 647

8. Arabuluculuk Görüşmelerine Katılma Yetkisi (m3/f18) 647

9. Arabuluculuk Görüşmelerinin Yürütülme Yeri (m3/f19) 647

10. Gazeteci ve Gemiadamı İçin Yapılan Düzenleme (m3/f20) 647

11. Üçüncü Maddede Boşluk Olması Hali (m3/21) 648

III. YASANIN ELEŞTİRİSİ 648

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÖZEL KAVRAMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN AÇIKÇA

KÖTÜYE KULLANMA YASAĞI

§80. DÜRÜSTLÜK KURALI VE BİR HAKKIN AÇIKÇA KÖTÜYE KULLANILMASININ TARİHSEL SÜRECİ VE TEMEL İLKELERİ 649

I. KAVRAMLARI AYRIŞTIRMA - HUKUKİ NİTELİK 649

1. Kavram 649

a. Normatif düzenleme 649

b. Diğer kavramlarla ilişkisi 649

2. Hukuki Niteliği 650

a. Düzeltici müdahale işlevi 650

b. TMK m 2/I ve TMK m 2/II arasındaki ilişki 651

c. İyi niyetle farkı 651

II. DÜRÜSTLÜK KURALI 652

1. Dürüstlük Kuralının Sözleşme Yorumunda Uygulanması ve Güven İlkesi 654

2. Hatır İşleri 654

III. BİR HAKKIN AÇIKÇA KÖTÜYE KULLANMA YASAĞI 654

1. Temel İlkeler 654

2. Hata ile Karşılaştırılması 655

3. Çelişkili Davranma Yasağı 656

4. Şekil Eksikliği Dayanmak 656

5. Zamanaşımı Sorunu 657

6. Bir Hakkın Eziyet Edici Şekilde Kullanılması 657

7. Hukuki Kurumun Amacına Aykırı Kullanılması 658

§81. TEHLİKESİ VE YAPTIRIMI 658

I. DÜRÜSTLÜK KURALINA VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞINA AYKIRILIĞIN SAPTANMASINDAKİ TEHLİKELER - YARGICIN İŞLEVİ 658

II. AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI 659

III. UYGULAMA ALANI 660

IV. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 660

İKİNCİ BÖLÜM

CEZAİ ŞART

§82. CEZAİ ŞART KAVRAMI 663

I. ÖN BİLGİLER 663

II. CEZAİ ŞARTIN İŞ HUKUKUNDA YORUMU 663

III. EĞİTİM GİDERİ KARŞILIĞI CEZAİ ŞART 665

IV. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 665

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MOBBING

§83. PSİKOLOJİK TACİZ 671

I. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ SONUCU OLUŞAN ZARAR (MOBBING) 671

1. Genel Olarak 671

2. Normatif Dayanağı 671

3. Hukuki Niteliği 671

4. Sonuçları 671

II. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 672

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İKALE

§84. İKALE UYGULAMASI 676

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 676

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 676

1. Koşulları 676

2. İkalenin Sonuçları 677

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 677

BEŞİNCİ BÖLÜM

İBRA

§85. İBRANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 683

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 683

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 683

A. Biçim Koşulu (TBK. m. 420/f.2) 683

B. İbra Tarihi Koşulu (TBK. m.420/f.2) 684

C. İbra Konusu Alacağın Tümünün ve Miktarının Belirtilmesi (TBK. m. 420/f.2) 684

D. Ödemelerin Noksansız ve Banka Aracılığıyla Yapılması Gerekeceği (TBK. 420/f.2) 684

E. Makbuz Hükmünde Kabulü (TBK. m. 420/f.3) 685

F. Cismani Zararlarda İbraname 685

G. İbra – Sulh Sözleşmesi – İkale İlişkisi 685

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 686

ALTINCI BÖLÜM

ZAMANAŞIMI

§86. HER YÖNÜYLE ZAMANAŞIMI 693

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 693

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 694

1. Normatif Dayanakları 694

2. İş Hukukunda Zamanaşımı Süreleri ve Başlangıcı 694

a. On Yıllık ve Beş Yıllık Zamanaşımı Süresine İlişkin Değişiklikler 694

b. Zamanaşımı başlangıcı 695

3. Beş Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi İşçi Hakları ve Zamanaşımı Başlangıcı 695

a. Haklar 695

b. Zamanaşımının başlangıcı 696

4. Zamanaşımı Sürelerinin Hesabı 696

5. Bağlı Alacaklarda Zamanaşımı 697

6. Zamanaşımının Durması 697

7. Zamanaşımının Kesilmesi 697

A. Zamanaşımının Kesilme Sebepleri 697

B. Zamanaşımının Kesilmesinin Birlikte Borçlulara Etkisi (Müteselsil Borçlulara Etkisi) 698

C. Zamanaşımının Kesilmesinden Sonra Yeni Sürenin Başlaması 698

a. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması durumunda yeni sürenin başlaması 698

b. Alacaklının fiili halinde yeni sürenin başlaması 698

8. Davanın Reddinde Ek Süre 699

9. Zamanaşımından Feragat 699

10. Zamanaşımının Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre İleri Sürülmesi 699

11. Tazminat Ücret Ayrımının Zamanaşımı Süresine Etkisi Sorunu 700

12. Hakkın Açıkça Kötüye Kullanılması Açısından Zamanaşımı 701

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 701

YEDİNCİ BÖLÜM

BELİRSİZ ALACAK DAVASI SORUNU

§87. BELİRSİZ ALACAK KAVRAMI 710

I. YASAL DÜZENLEMEYE ANALİTİK YAKLAŞIM 710

II. BİLİMSEL YAKLAŞIM 710

1. Genel Olarak 710

2. Belirsiz alacak ve tespit davasını açma koşulları 713

a. Ön Koşullar 713

b. Diğer koşullar 714

aa. Alacaklının hukuki ilişkiyi belirtme zorunluluğu 714

bb. Asgari bir miktar ya da değeri belirtme zorunluluğu 714

3. Davanın devamında talebin artırılması 714

4. Kısmi eda davasının açılabileceği hallerde tespit davasının da açılabileceği 714

5. Çelişkili Uygulamalar ve Getireceği Şiddetli Adaletsiz Sonuçlar 714

A. Genel Olarak 714

B. Çalışma Dünyasının Gerçekleri 715

a. Kayıtların sağlıklı tutulmaması 715

b. İspat kurallarının zorunluğunun dava açılımına yansıması 716

aa. Kanıt yükümlülüğü 716

bb. Tanığın işlevi 716

cc. Bilirkişinin işlevi 716

dd. Alacağın miktarının bilinmesi ile kanıt sorununun farklılığı 717

C. Asıl Belirleyici İlkenin Gözden Kaçırılarak İkincil İlkeye Kapılma 717

D. Çelişik Kararlarda Israr 718

E. Sonuç ve Öneriler 718

III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 719

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ 747