Powered by:Proticaret
Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler : : Bilge Yayinevi
Ürün Detayı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler

 
95,00 TL
Fiyatı : 87,96 TL + KDV
Kdv Dahil Fiyatı : 95,00 TL
Havale Fiyatı : 85,50 TL % 10,00  İndirim
Tek Çekim Fiyatı : 90,25 TL % 5,00  İndirim
Taksitli : 8,87 TL Taksit Sayısı  12
Adet:
Sepete Ekle
 Yayınevi          On İki Levha Yayıncılık 
Basım Tarihi2016 Mayıs 
Basım Yeri: Istanbul 
Sayfa Sayısı704 
Boyut: 16,5 x 23,5 cm 
Baskı: 3 
ISBN/Ref9786051523880 
Kategori(ler)Ticaret Hukuku 
Yazar(lar)Abuzer KendigelenİÇİNDEKİLER 
Genel Açıklamalar 
I. Türk Ticaret Kanununun kabulüne kadar geçirdiği aşamalar
II. Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler
III. Türk Ticaret Kanunu hakkında genel tespitler
IV. Türk Ticaret Kanununun yürürlüğü hakkındaki düzenleme
V. İncelemenin kapsamı ve sınırlandırma


Başlangıç (TK 1-10; eTK 1-10) 
I. Ticari davalar ve delilleri (TK 4-5)
II. Teselsül karinesi (TK 7)
III. Ticari işlerde faiz (TK 8-10)
Birinci Kitap 
Ticari İşletme (TK 11-123; eTK 11-135) 
I. Birinci Kısım / Tacir (TK 11-23)
II. İkinci Kısım / Ticaret Sicili (TK 24-38)
III. Üçüncü Kısım / Ticaret Unvanı ve İşletme Adı (TK 39-53)
IV. Dördüncü Kısım / Haksız Rekabet (TK 54-63)
V. Beşinci Kısım / Ticari Defterler (TK 64-88)
VI. Altıncı Kısım / Cari Hesap (TK 89-101)
VII. Yedinci Kısım / Acente (TK 102-123)
İkinci Kitap 
Ticaret Şirketleri(TK 124-644; eTK 136-556) 
Birinci Kısım 
Genel Hükümler(TK 124-210; eTK 136-152) 
I. Gerçek anlamda "genel" nitelikteki hükümler (TK 124-133 ve TK 210)
II. Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin hükümler (TK 134-194)
İkinci Kısım 
Kollektif Şirket(TK 211-303; eTK 153-242) 
I. Birinci Bölüm / Şirketin Niteliği ve Kuruluşu 
II. İkinci Bölüm / Ortaklar arasındaki ilişkiler
III. Üçüncü Bölüm / Şirketin ve ortakların üçüncü kişilerle ilişkileri
IV. Dördüncü Bölüm / Şirketin sona ermesi ve ortağın ayrılması
V. Beşinci Bölüm / Tasfiye
Üçüncü Kısım 
Komandit Şirket(TK 304-328; eTK 243-268) 
I. Birinci Bölüm / Şirketin niteliği ve kuruluşu
II. İkinci Bölüm / Ortaklar arasındaki ilişkiler
III. Üçüncü Bölüm / Şirketin ve ortakların üçüncü kişilerle olan ilişkileri
Dördüncü Kısım 
Anonim Şirket(TK 329-563; eTK 269-474)
Birinci Bölüm 
Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler (TK 329-358) 
I. Genel hükümler (TK 329-334)
II. Kuruluş (TK 335-355)
III. Kanuna karşı hile (TK 356)
IV. Temel ilkeler (TK 357-358)
İkinci Bölüm 
Yönetim Kurulu (TK 359-396) 
I. Genel olarak (TK 359-364)
II. Yönetim ve temsil (TK 365-396)
Üçüncü Bölüm 
Denetleme(TK 397-406) 
I. Genel olarak (TK 397)
II. Konu ve kapsam (TK 398)
III. Denetçi (TK 399-400)
IV. İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı (TK 401)
V. Denetim raporu (TK 402)
VI. Görüş yazıları (TK 403)
VII. Denetçilerin sırsaklamadan doğan sorumluluğu (TK 404)
VIII. Şirket ile denetçiarasındaki görüş ayrılıkları (TK 405)
IX. Topluluk ilişkileri içinözel denetçi denetimi (TK 406)
Dördüncü Bölüm 
Genel Kurul(TK 407-451) 
I. Genel olarak (TK 407)
II. Görev ve yetkileri (TK 408)
III. Toplantılar (TK 409)
IV. Çağrı (TK 410-416)
V. Toplantının yapılması (TK 417-424)
VI. Pay sahibinin kişisel hakları (TK 425-444)
VII. Genel kurulkararlarının geçersizliği (TK 445-451)
Beşinci Bölüm 
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi(TK 452-475) 
I. Genel olarak (TK 452-455)
II. Özel değişiklikler (TK 456-475)
Altıncı Bölüm 
Pay ve Sermaye Koyma Borcu(TK 476-483) 
I. Pay (TK 476-479)
II. Pay bedelini ifa borcu veifa etmemenin sonuçları
Yedinci Bölüm 
Menkul Kıymetler(TK 484-506) 
I. Pay Senetleri (TK 484-501)
II. İntifa Senetleri (TK 502-503)
III. Borçlanma Senetleriyle Alma ve DeğiştirmeHakkını İçeren Menkul Kıymetler (TK 504-506)
Sekizinci Bölüm 
Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı 
I. Kâr ve tasfiye payı hakkı (TK 507-508)
II. Kâr payı, hazırlık dönemifaizi ve kazanç payı (TK 509-511)
III. Geri alma hakkı (TK 512-513)
Dokuzuncu Bölüm 
Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler 
IV. Anonim şirketlerin finansal tabloları veyönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu (TK 514-516)
V. Şirketler topluluğunun finansaltabloları ve yıllık faaliyet raporu (TK 517-518)
VI. Yedek Akçeler (TK 519-523)
Onuncu Bölüm 
Sona Erme ve Tasfiye 
I. Sona erme (TK 529-535)
II. Tasfiye (TK 536-546)
III. Ek tasfiye (TK 547)
IV. Tasfiyeden dönülmesi (TK 548)
Onbirinci Bölüm 
Hukuki Sorumluluk 
I. Sorumluluk hâlleri (TK 549-554)
II. Şirketin zararı (TK 555-561)
Onikinci Bölüm 
Cezai Sorumluluk 
Beşinci Kısım 
Sermayesi Paylara Bölünmüş 
Komandit Şirket 
I. Tanımı (TK 564)
II. Uygulanacak hükümler (TK 565)
III. Kuruluş (TK 566-569)
IV. Yönetim – Görevden alınma (TK 571)
V. Yeni kanuna alınmayan madde (eTK 484)
Altıncı Kısım 
Limited Şirket 
Birinci Bölüm 
Tanım ve Kuruluş 
I. Kavram (TK 573)
II. Ortakların sayısı (TK 574)
III. Şirket sözleşmesi (TK 575-579)
IV. Sermaye (TK 580-582)
V. Esas sermaye payları (TK 583)
VI. İntifa senetleri (TK 584)
VII. Kuruluş (TK 585-588)
İkinci Bölüm 
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 
(TK 589-592) 
I. Genel olarak (TK 589)
II. Özel değişiklikler (TK 590-592)
Üçüncü Bölüm 
Ortakların Hak ve Borçları 
I. Esas sermaye payınınişlemlere konu olması (TK 593-600)
II. Geri verme yasağı (TK 601)
III. Ortakların sorumluluğu (TK 602)
IV. Ek ödeme veyan edim yükümlülükleri (TK 603-607)
V. Kâr payı ve ilgili diğer hükümler (TK 608-611)
VI. Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı (TK 612)
VII. Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı (TK 613)
VIII. Bilgi alma ve inceleme hakkı (TK 614)
IX. Özkaynakların yerini tutan ödünçler [TK 615 (mülga)]
Dördüncü Bölüm 
Şirketin Organları(TK 616-635) 
I. Genel Kurul (TK 616-622)
II. Yönetim ve temsil (TK 623-635)
III. Sermaye kaybı ve borca batıklık (TK 633-634)
IV. Denetçi (TK 635)
Beşinci Bölüm 
Sona Erme ve Ayrılma 
I. Sona erme sebeplerive sona ermenin sonuçları (TK 636)
II. Tescil ve ilan (TK 637)
III. Çıkma ve çıkarılma (TK 638-642)
IV. Tasfiye (TK 643)
V. Uygulanacak hükümler (TK 644)
Üçüncü Kitap 
Kıymetli Evrak 
I. Genel nitelikteki maddeler
II. Poliçeye ilişkin maddeler
III. Bonoya ilişkin maddeler
IV. Çeke ilişkin maddeler
V. Diğer maddeler
Son (ve Geçici) Hükümler 
I. Şirket Davalarında Yargılama Usulü (TK 1521)
II. İşletme ve Sermaye ŞirketlerininÖlçeklerine Göre Sınıflandırılmasına İlişkin Maddeler (TK 1522-1523)
III. Elektronik İşlemler ve Bilgi ToplumuHizmetlerine İlişkin Maddeler (TK 1524-1528)
IV. Kurumsal Yönetim İlkeleri (TK 1529)
V. Diğer Maddeler
Kavram İndeksi
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen'inBilimsel Yayınlarının Listesi